Medlemsrabatter

Bensinkort.no gir deg en oversikt over hvilke medlemskap som gir deg rabatt på drivstoff. Det er penger å spare hvis du er medlem i en av organisasjonene eller foreningene nedenfor, og dermed er kvalifisert til ekstrarabatt på drivstoff. Husk imidlertid at noen av de beste bensinkortene kan gi deg høyere drivstoffrabatt enn det du kan få selv om du får medlemskapsrabatt. Se vår oversikt over alle bensinkort for å regne ut hvilket kort som gir høyest rabatt på drivstoff uavhengig av medlemskap.

Velg ditt forbruk
liter/mil km/år kr/år
Velg sortering

Stasjoner
Fast rabatt
Årlig rabatt
Kontingent
Årlig
besparelse
Bensinkort

Tabellforklaring

  • Medlemskontigenten er enten et fast årlig beløp eller en prosentandel av din brutto inntekt. Når vi har regnet ut årspris for de medlemsskapene som har prosentvis kontigent, har vi tatt utgangspunkt i en inntekt på 350 000 kr. Du kan endre inntekten ved å trykke på "innstillinger" i øvre høyre hjørne i tabellen.
  • Besparelsen er regnet ut ved å trekke årlig kontigentutgift fra årlig bensinrabatt. Vi har da tatt utgangspunkt i en kjørelengde på 20 000 km. og et drivstoff-forbruk på 0,7 liter/mil. Du kan endre disse parametrene under "innstillinger" i øvre høyre hjørne av tabellen slik at de passer ditt bensinforbruk og din årlige kjørelengde.
  • Medlemsskap hos de forskjellige organisasjonene gir selvsagt flere fordeler enn drivstoffrabatt, og du må ta dette med i betraktning når du leser tabellen. Hvis du imidlertid vurderer å bli medlem i en organisasjon bare for å få drivstoffrabatt er tabellen ekstra nyttig.