Ikon for bensintank

Bensinkort: Spar penger på drivstoff!

 

Ordliste

Nedenfor finner du bensinkortrelaterte ord og uttrykk som kan trenge en forklaring. Vi har forsøkt å forklare begrepene så enkelt og godt vi kan.
Betalingsanmerkning:
En betalingsanmerkning betyr at du ved et eller annet tidspunkt ikke har klart å betale en regning hverken ved 1. eller 2. gangs purring slik at regningen har gått til inkasso. Du bør ikke ha hatt betalingsanmerkninger de siste 3 år for å kunne få et bensinkort.
Cashback:
Betegnelse på at du får en bestemt prosentandel/pengesum tilbake for hvert kjøp der kredittkortet har en avtale.
Effektiv rente:
Renten du faktisk betaler inkludert gebyerer/terminpåslag og renters rente. Når denne varierer ut i fra hvor mye penger du har utestående, er det fordi et fast gebyr utgjør en mindre del av hele summen når du har 50 000 kr. utestående enn når du har 10 000 kr. utestående. På den måten blir effektiv rente lavere, jo mere penger du har utestående. De kortene uten gebyrer for betaling av utestående beløp har en fast effektiv rente. Husk at også denne er høyere enn nominell rente p.g.a. renters rente.
Gjeldsforsikring:
Gjelsdsforsikring tilbys av de fleste kredittkortselskapene. Dette er en forsikring som beskytter deg hvis du skulle miste arbeidet eller på annen måte få betalingsvansker. Prisen for denne forsikringen er at du betaler en prosentandel av rentebærende saldo til kredittkortselskapet hver mnd.
Kredittgrense:
Grensen for hvor mye penger du maksimalt kan låne på ditt bensinkort. Denne grensen varierer mellom forskjellige kort, ut i fra hvor lenge du har hatt kortet og ut i fra hvor mye du tjener.
Listepris:
Prisen på drivstoff som bensinstasjonkjeden opererer med sentralt. Denne kan avvike fra prisen som står oppgitt på bensinpumpen.
Nominell rente:
Rente hvor ekstrakostnader som gebyrer og renters rente ikke er regnet med. Denne er lavere enn effektiv rente, og er egentlig kun en teoretisk størrelse siden det er effektiv rente du betaler.
Nødkort:
Hvis du blir frastjålet kortet i utlandet kan som regel et nødkort utstedes i næremste by mot et gebyr på rundt 100 kr. Et slik nødkort er uten pinkode og kan kun benyttes til betaling i butikker eller uttak over skranke. Kan ikke brukes på nett. Det tar ofte 1-3 dager å få et nødkort.
Overtrekksgebyr:
Hvis du overtrekker kredittgrensen din blir du belastet med et overtrekksgebyr. Er f.eks. kredittgrensen din 10 000 kr. og du bestiller en reise til 15 000 kr. med kredittkortet, må du betale et overtrekksgebyr fordi du har belastet kredittkortet for mere penger enn du har lov til.
Pin kode:
Du får tilsendt en pinkode som må tastes inn når du skal fylle bensin eller ta ut penger i minbank. Alle andre transaksjoner krever en signatur.
Pumpepris:
Prisen på drivstoffet som står angitt på pumpen når du fyller.
Rentebærende saldo:
Utestående beløp som du må betale renter på. Beløpet er de pengene du ikke har betalt ved forfallsdato.
Rentefri betalingsutsettelse:
Det er viktig å forstå at antall dagers rentefri betalingsutsettelse ikke er fast, men kommer an på når du kjøper et produkt. Når et kort har inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse betyr det i realiteten 15-45 dager ut i fra når du handlet. Fyller du bensin 16. mai, og du mottar fakturaer 15. hver måned, vil du motta en faktura 15. juni med beløpet du bruke 16. mai. Da har du som oftest betalingsfrist 30. juni, og det vil ha gått 45 dager fra du brukte kortet til du betaler fakturaen. Hvis du bruker kortet 14. juni, vil du forstatt måtte betale fakturaen 30.juni og du vil således kun har 15 dagers rentefri betalingsutsettelse. Dette er viktig å være klar over både ved valg av faktureringsdato der du har denne muligheten, og ved kjøp av bensin eller andre produkter.
Valutapåslag:
Når du bruker kortet i utlandet på beløp i utenlandsk valuta, belastes kredittkortet med en valuta-avgift som beregnes i prosent av kjøpesummen. Dette påslaget varierer, men ligger som oftest rundt 1,75%.
Følg oss på Facebook

Følg oss gjerne på vår Facebookside.

Kontakt oss

Send oss en e-post

Sosiale medier: Facebook

Tjenester

Bensinkort.no gjør sammenligning av bensinkort enklere!


Sammenlign bensinkort